Các câu hỏi về thiết lập hệ thống

Các câu hỏi thường gặp / Các câu hỏi về thiết lập hệ thống
Các câu hỏi thường gặp Các câu hỏi về thiết lập hệ thống

Các câu hỏi về thiết lập hệ thống

quanly | 06:00 PM 03/04/2018

1. Tôi sẽ làm gì khi cần cài đặt lại hệ thống?

Bạn có thể liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ 24/24 tại mục hỗ trợ.

 

2. Giới hạn của Wisky trong bán kính bao nhiêu?

Trong bán kính khoảng 20m. Vui lòng chú ý rằng vị trí của router và đặc điểm xây dựng của doanh nghiệp như số lượng và bề dày của tường cũng có thể ảnh hưởng ít nhiều đến sóng của Wifi.

 

3. Có bao nhiêu thiết bị sẽ cùng vào được hệ thống trong một lần?

Một Router Wisky cơ bản sẽ hỗ trợ từ 40 – 60 thiết bị tại một thời điểm.