Captive Portal & Hotspot

Google Login

Kích hoạt tùy chọn Đăng nhập Google, một nút Đăng nhập Google sẽ xuất hiện trên Trang Splash tích hợp Wisky. Quá trình đăng nhập được tự động cấu hình và thực hiện, vì Google giao tiếp với ứng dụng "Truy cập Internet" của Wisky.

 

03:34 PM 28/03/2018

VKontakte Login

Kích hoạt tùy chọn đăng nhập VK, một nút đăng nhập VK sẽ xuất hiện trên Tanaza tích hợp Splash Page. Quá trình đăng nhập sẽ tự động thiết lập và hoạt động, như VK giao tiếp với ứng dụng Tanaza “Access Internet” .

 

02:03 PM 28/03/2018

Làm thế nào để thiết lập một trang splash page để đăng nhập wifi bằng mạng xã hội?

Trên trang Wisky Splash Page, bạn có thể thêm một hoặc nhiều nút đăng nhập xã hội. Dưới đây, bạn có thể tìm thấy cách để kích hoạt và tùy chỉnh chúng.

02:01 PM 28/03/2018