Cấu hình chức năng Repeater trên Mikrotik

TÀI LIỆU MIỄN PHÍ
14:15 16/01/2019

Cấu hình chức năng Repeater

Bước 1: Vào wireless " Setup Repeater

Nhập tên(SSID) và mật khẩu(Passphrase) của wifi muốn repeater "   Start

Sau khi hoàn tất sẽ xuất hiện done như hình dưới:

Chọn "Close" để đóng

 

 

 

Bước 2 :Sau khi tạo Repeater ta có wlan2 nhấp đôi vào chọn mục wireless để đổi tên SSID nếu muốn→ Apply→ OK

 

 

 

Bước 3:Vào Bridge xóa Bridge port wlan1 (vì nó là cổng vào mạng, không được để trùng với cổng ra mạng trên router)

 

 

 

Bước 4:

  • Đặt IP cho vùng mạng vào

Click IP tại tab Address List → click + để thêm địa chỉ IP →interface ở đây ta chọn wlan1 (vì đây là đường vào của vùng mạng không dây "repeater")

 

  • Đặt IP cho vùng mạng nội bộ

Click IP tại tab Address List → click + để thêm địa chỉ IP (Phải khác lớp mạng của vùng mạng vào)

Bước 5: route gateway

 

 

Bước 6 : Setup DHCP server

Chọn DHCP Setup" trong interface chọn vùng mạng, nhấn "Next" đến khi xuất hiện

 

 

 

 

 

► Và nếu muốn sử dụng thêm các port khác trên router, ta có thể nhấn vào tại tab Ports.

Bước 7:Đặt DNS

Bước 8:Nat → Firewall

Để lại email để download tài liệu

Đăng kí email

TIN BÀI LIÊN QUAN