Tạo Site cho UniFi Controller
Open 02:49 PM 15/01/2019
Google Login
Open 03:34 PM 28/03/2018

Kích hoạt tùy chọn Đăng nhập Google, một nút Đăng nhập Google sẽ xuất hiện trên Trang Splash tích hợp Wisky. Quá trình đăng nhập được tự động cấu hình và thực hiện, vì Google giao tiếp với ứng dụng "Truy cập Internet" của Wisky.

 

Twitter Login
Open 03:32 PM 28/03/2018

Kích hoạt tùy chọn Twitter Login, một nút Twitter Login sẽ xuất hiện trên trang Splash Page Wisky được xây dựng. Quá trình đăng nhập được tự động cấu hình và thực hiện, vì Twitter giao tiếp với ứng dụng "Truy cập Internet" của Wisky.

 

Những yêu cầu của một trang Facebook để thực hiện việc "Like"
Open 03:30 PM 28/03/2018

Để kích hoạt tùy chọn Facebook "Like" trong thiết lập cấu hình Splash Page, bắt buộc phải có một trang Facebook mà mọi người có thể truy cập mà không bị hạn chế.

Sử dụng Facebook để đăng nhập và các hoạt động trên mạng xã hội cho Wi-Fi marketing
Open 03:27 PM 28/03/2018

Facebook là mạng xã hội phổ biển nhất ở nhiều nước trên thế giới. Đó là lý do tại sao việc cung cấp truy cập Wifi thông qua đăng nhập Facebook là rất quan trọng.

Tuy vậy, đăng nhập Facebook không chỉ làm cho khách truy cập nhanh hơn, mà còn là một con đường cải tiến chiến lược marketing của bạn.

 

VKontakte Login
Open 02:03 PM 28/03/2018

Kích hoạt tùy chọn đăng nhập VK, một nút đăng nhập VK sẽ xuất hiện trên Tanaza tích hợp Splash Page. Quá trình đăng nhập sẽ tự động thiết lập và hoạt động, như VK giao tiếp với ứng dụng Tanaza “Access Internet” .

 

Làm thế nào để thiết lập một trang splash page để đăng nhập wifi bằng mạng xã hội?
Open 02:01 PM 28/03/2018

Trên trang Wisky Splash Page, bạn có thể thêm một hoặc nhiều nút đăng nhập xã hội. Dưới đây, bạn có thể tìm thấy cách để kích hoạt và tùy chỉnh chúng.

Facebook social actions overview
Open 03:49 PM 27/03/2018

Nếu Facebook Social Actions kích hoạt trên Tanaza tích hợp Splash Page, khách sử dụng Wifi có thể xác thực bởi một hành động Facebook Social.

 

Windows Live Login
Open 03:46 PM 27/03/2018

Quá trình đăng nhập là tự động thiết lập cấu hình và xác thực, như Windows Live giao tiếp với chương trình ứng dụng Wisky “Access Internet”

Danh sách tên miền được chọn và custom walled garden
Open 03:44 PM 27/03/2018

Nếu bạn cần cho phép một vài website, hoặc tên miền, hoặc một website truyền thông xã hội có thể truy cập được bởi người dùng trước khi đăng nhập hoặc để đăng nhập thông qua một phương tiện truyền thông xã hội, bạn cần kích hoạt  hoặc chỉ định chúng một cách thủ công.