Google Login

Đăng nhập Wifi / Google Login
Đăng nhập Wifi Google Login

Google Login

quanly | 03:34 PM 28/03/2018

Kích hoạt tùy chọn Đăng nhập Google, một nút Đăng nhập Google sẽ xuất hiện trên Trang Splash tích hợp Wisky. Quá trình đăng nhập được tự động cấu hình và thực hiện, vì Google giao tiếp với ứng dụng "Truy cập Internet" của Wisky.

 

Làm thế nào để thiết lập đăng nhập Google

Bước 1:

Truy cập vào Splash Page Editor >> Nhấn “+” ở trên bên trái của Editor, kéo và thả một nút đăng nhập.

 

Bước 2:

Nhấn vào nút đăng nhập (nút sẽ xuất hiện, theo mặc định nút đăng nhập sẽ là đăng nhập Facebook) >> Chọn Method “Google” ở menu bên phải.

 

Bước 3:

Tùy chỉnh văn bản và style của nút từ menu bên phải

 

 

Thu thập dữ liệu

Dựa trên cài đặt riêng tư của người dùng và thông tn có sẵn, bạn có thể thu thập những dữ liệu sau: tên, họ, email, vị trí có tọa độ địa lý và thành phố, giới tính, sinh nhật, hình ảnh, địa chỉ MAC (của thiết bị kết nối)

Quá trình đăng nhập

Bước 1:

Người dùng click vào nút đăng nhập trên Splash Page.

 

Bước 2:

Google yêu cầu đăng nhập tài khoản Google của bạn nêu bạn chưa đăng nhập trước đó.

 

Bước 3:

Google yêu cầu cấp phép.

Nếu bạn đang sử dụng Wisky Splash Page (không có nhãn trắng), người dùng sẽ phải cho phép App:

1. Xem địa chỉ e-mail của bạn.

2. Xem dữ liệu cơ bản của tiểu sử của bạn.

Sau khi thực hiện điều đó và người dùng nhấp vào nút "Accept", người dùng sẽ được xác thực . Ở bước này, người dùng có thể quyết định không cung cấp dữ liệu cá nhân của mình.

 

Lưu ý: Nhớ kích hoạt biểu tượng mạng xã hội của "Google" trên Splash Page, để biết chi tiết, xem bài viết Giới thiệu về Social Login