Local web server của một AP được cung cấp bởi Wisky.

Giới thiệu / Local web server của một AP được cung cấp bởi Wisky.
Giới thiệu Local web server của một AP được cung cấp bởi Wisky.

Local web server của một AP được cung cấp bởi Wisky.

quanly | 05:29 PM 02/04/2018

Local web server của AP được cung cấp bởi Wisky không được thiết kế để xử lí đơn vị, mà xử lý, giám sát các hoạt đông nên được hoàn thành thông qua Wisky Cloud của bạn, nhưng cho ví dụ, nó có thể hữu ích cho việc kiểm tra nhanh trạng thái của AP của bạn.

 

Làm thế nào để truy cập local Web Server của AP được cung cấp bởi Wisky?

Local Web Server có thể được truy cập bằng cách mở browser ở địa chỉ IP của AP.

Mỗi AP của Wisky khởi động sẽ tìm một server DHCP vào network đã kết nối, để lấy địa chỉ IP.

Nếu sau 1-2 phút không có tín hiệu phản hồi, AP sẽ sử dụng

 

 

     IP Address: 192.168.66.1

  Subnet Mask: 255.255.255.0

 


 

Ví dụ, nếu AP của bạn có địa chỉ IP là 10.21.16.12, bạn có thể mở local web server bằng cách mở browser với URL: http://10.21.16.12

 

Để truy cập vào webpage bạn cần chứng thực

Tài khoản truy cập Wisky mặc định:

Username: admin
Password: wisky

 

Cảnh báo: Để bảo mật network của bạn, chúng tôi khuyến cáo bạn nên chuyển đôi các tài khoản này sau khi các cài đặt của bạn đã hoàn thiện.

Bạn có thể làm điều này bằng tài khoản Wisky Cloud của bạn, truy cập vào phần thiết lập acces point.

 

 

admin tanaza

 

Đây là ví dụ về một local webpage:

 

Web

Chú ý:  AP có thể có một chức năng DHCP IP hoặc không. Trong trường hợp vừa rồi PC của bạn sẽ có thể ở trong cùng LAN của AP (Chi tiết xin xem bài Làm thế nào để xác định Wisky firmware có được cài đặt hoàn tất trên AP).

Ngoài ra các user nâng cao có thể sẽ mở những màn hình điều khiển, sử dụng một tunnel hoặc kết nối VPN..


 

Tắt webserver local

Có nhiều lý do mà quản trị mạng có thể muốn tắt local web server: để tăng bảo mật, để giấu  những thông tin công nghệ từ khách hàng,...

Để tắt/bật local web server của một AP được cung cấp bởi Wisky,  sử dụng theo các bước sau:

 

Wisky Cloud >> Chọn access point của bạn >> Thiết lập >> Nâng cao

 

web

 

Từ khóa :