Cấu hình Wifi Marketing cho thiết bị UniFi

TÀI LIỆU MIỄN PHÍ
14:28 22/01/2019

CẤU HÌNH WIFI MARKETTING CHO THIẾT BỊ UNIFI

 

B1: Truy cập vào trang CMS.wisky.vn sau đó giao diện của trang web hiện lênh bạn nhập User và Password

(Lưu ý Username và Password là tài khoản quản lý danh sách khách hàng) sau đó nhấn LOGIN để đăng nhập.

 

 

B2: Sau Khi truy cập vào được trang Web thì ta sẽ được giao diện như bênh dưới. Để tạo một khách hàng mới thì ta chọn mục khách hàng

-> Tạo quản lí thương hiệu mới

 

B3: Trang web thiết lập một khách hàng mới hiện ra. Chúng ta nhập đầy đủ các thông tin của khách hàng trong mục thông tin chung.

Sau khi nhập xong chúng ta nhấp vào chọn tệp. Một hộp thoại open hiện ra chúng ta dẫn đường dẫn tới thư mục có chứa logo của khách hàng.

Sau đó nhấn Open

 

 

Lưu ý chúng ta phải bật hết tất cả các chế độ của mục chế độ đăng nhập và chế độ quảng cáo.

Sau đó nhấn Tạo thương hiệu để hoàn tất tạo thương hiệu cho khách hàng

 

B4: Sau Khi chúng ta tạo thương hiệu cho khách hàng xog thì nó sẽ hiện ra tên thương hiệu trong bảng

 

B5: Bây giờ chúng ta sẽ thiết lập tài khoản cho khách hàng để có thể đăng nhập vào thương hiệu của họ.

Bằng cách: Nhấp vào Quản lý thương hiệu -> tạo quản lý thương hiệu mới

 

B6: Ta điền tất cả thông tin vào mục thông tin chung, sau đó nhấn tạo để tạo tài khoản quản lý thương hiệu

Lưu ý:

- Thông tin chung này là thông tin của khách hàng

- Nếu khách hàng không có email. Thì ta nhập ten.ho@wisky.vn

- Thương hiệu có sẵn là thương hiệu ta vừa mới tạo ở trên

- Chế độ quản lý ta chọn Full Controll

 

B7: Bạn đăng xuất tài khoản này ra

 

B8: Bạn đăng nhập trang web cms.wisky.vn bằng tài khoản cho phép thêm thiết bị và địa điểm lắp đặt vào thương hiệu .

Trang Web có dạng như sau:

 

B9: bạn nhấp chọn vào mục Quản lý đối tượng -> Chọn mục địa điểm – Chọn địa điểm mới

 

B10: Chúng ta điền đầy đủ thông tin vào mục thông tin địa điểm.

Lưu ý:

  • Tên: là Tên của cửa hàng
  • Địa chỉ là địa chỉ của cửa hàng
  • Thương hiệu là ta chọn mục vừa mới tạo trong mục quản lý thương hiệu

Sau đó nhấn Nút tạo để thêm địa chỉ

 

 

B11: bạn tiếp tục thêm thiết bị vào hệ thông bằng cách:  Chọn Quản lý đối tượng -> thiết bị  -> tạo mới

 

Bạn điền thông tin của thiết bị bạn muốn thêm vào trong mục Thông tin thiết bị

Lưu Ý: tên thiết bị là Ta nhập tên của thiết bị muốn thêm vào cửa hàng

  • Địa chỉ MAC: là số Serial của thiết bị
  • Mã kích hoạt ta bấm vào Generate để có mã
  • Thương hiệu là ta chọn thương hiệu muốn thêm thiết bị vào
  • Địa điểm là ta chọn địa điểm vừa tạo

 

Để lại email để download tài liệu

Đăng kí email

TIN BÀI LIÊN QUAN