Hướng dẫn cấu hình thiết bị Totolink

TÀI LIỆU MIỄN PHÍ
09:28 17/01/2019

HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH TOTOLINK

 

Bước 1: Nhập địa chỉ IP mà nhà sản xuất đã cung cấp ở đằng sau thiết bị

 

 

Xuất hiện giao diện đăng nhập. Nhập ID và Password của thiết bị vào (Tên và mật khẩu được in sau thiết bị)

 

 

 

Bước 2: Vào công cụ thiết lập Setup Tool để cấu hình.

 

Sau khi vào Setup Tool, xuất hiện giao diện.

 

 

 

 

 

Bước 3: Vào Advanced Setup èWireless èWireless Setup.

  • Network SSID: Đặt tên Wifi
  • Auth: Xác thực (Giao thức mã hóa)
  • Password: Đặt mật khẩu cho Wifi

 

 

 

 

 

 

 

Bước 4: Cũng trong phần Network, ta chọn LAN/DHCP Server. Sửa lại địa chỉ mạng. Ở mục DHCP Server, ta chọn Stop (nếu sử dụng thiết bị cho mạng Lan) Rồi nhấn Apply.

Ví dụ: Ở đây ta đặt LAN IP là 192.168.10.1, chọn Stop, rồi nhấn Apply.

 

 

 

Bước 5: Vào System èAdmin Setup

  • New Login ID: tên ID
  • New Password: Đổi thành mật khẩu mới
  • Security Code: mã bảo vệ (nếu không thấy rõ mã thì chọn Refresh để nhập mã khác).
  • New account: Tài khoản mới

Sau đó nhấn nút Save để lưu lại.

 

 

 

Cuối cùng kiểm tra xem có nhận được mạng chưa. Nếu nhận được rồi thì thành công.

Để lại email để download tài liệu

Đăng kí email

TIN BÀI LIÊN QUAN