Hướng dẫn cấu hình Wifi Marketing trên Mikrotik

TÀI LIỆU MIỄN PHÍ
14:52 16/01/2019

CẤU HÌNH WIFI MARKETING

 

Để cấu hình Wifi Marketing, đầu tiên chúng ta phải:

  1. Thiết lập Hotspot

B1:  Trên thanh Menu, chọn IP -> Hotspot

Hiện ra một hộp thoại Hotspot

 

B2: Nhấp vào Hotspot Setup.  Hộp thoại Hotspot Setup hiện ra.  Trong mục HotSpot Interface chọn vùng mạng mà muốn sử dụng hotspot.  Sau đó cứ nhấn Next cho tới khi kết thúc.

 

 

Nhấp đúp vào mục Hotspot vừa tạo ->  hộp thoại Hotspot Server hiện lên chọn mục:

  • Name: đặt tên Hotspot
  • Idle Timeout: 1d 00:00:00
  • Addresses Per MAC: đổi thành số 1.

Sau đó nhấn Apply èOK

 

 

B3: Tiếp tục trong hộp thoại Hotspot chọn Tap Server Profiles . Trong Tap này ta sẽ thấy 2 hostpot nhấp đúp vào nó và cấu hình giống như trong hình dưới

 

  1. Thiết lập Scripts

B1: Trên thanh Menu, vào System chọn Scripts.

 

 

Hộp thoại Script List xuất hiện, ta nhấp vào dấu cộng màu xanh để thêm Script.

 

 

B2: Hộp thoại Script xuất hiện, chúng ta điền giống như thông tin dưới đây

 

Tải 2 file trên về máy

  • Tên File là mục Name trong hộp thoại Script
  • Nội dung Trong File chúng ta copy và paste vào mục Source trong hộp thoại Script

Lưu ý: ta làm mỗi Script với một file .txt

B3: Sau khi điền xong ta nhấp Apply è chọn Run Script để chạy lệnh è Nhấp OK

Lưu ý: ta chỉ nhấp lệnh Run Script một lần duy nhất để tránh bị lập lệnh trong quá trình chạy

 

  1. Thiết lập Radius

B1: Chọn lệnh Radius,  sau đó hộp thoại New Radius Server hiện ra

 

B2: Chúng ta sẽ tạo 2 Radius Server và nhập thông số giống như hình dưới, ở mục Secret ta nhập: abc

 

 

Như vậy đã xong !!!! Và công việc cuối cùng là chúng ta reboot lại.

 

 

 

 

 

Để lại email để download tài liệu

Đăng kí email

TIN BÀI LIÊN QUAN