[MIKROTIK] SET UP DEFAULT

TÀI LIỆU MIỄN PHÍ
11:08 11/01/2019

[MIKROTIK] SET UP DEFAULT

  • RESET DAUFAULTT
    Vào giao diện winbox trên router : System→Reset Configuration→No Default Configuration⇒Reset Configuration

Keep User Configuration (giữ cấu hình người dùng)

CAPs Mode (chế độ Controlled Access Point)

No Default Configuration (Không mặt định cấu hình)

Do Not Backup (không sao lưu)

  • HAND MADE SETTING
    Rút phích cắm thiết bị khỏi nguồn, nhấn và giữ nút “Reset” ngay sau khi cấp nguồn và đợi cho đến khi đèn LED của thiết bị bắt đầu nhấp nháy. Bây giờ nhấn nút “Reset” để xóa cấu hình.

 

Để lại email để download tài liệu

Đăng kí email

TIN BÀI LIÊN QUAN