Những yêu cầu của một trang Facebook để thực hiện việc "Like"

Đăng nhập Wifi / Những yêu cầu của một trang Facebook để thực hiện việc "Like"
Đăng nhập Wifi Những yêu cầu của một trang Facebook để thực hiện việc "Like"

Những yêu cầu của một trang Facebook để thực hiện việc "Like"

quanly | 03:30 PM 28/03/2018

Để kích hoạt tùy chọn Facebook "Like" trong thiết lập cấu hình Splash Page, bắt buộc phải có một trang Facebook mà mọi người có thể truy cập mà không bị hạn chế.

Nếu có một vấn đề trong thiết lập cấu hình trang Facebook, bạn có thể thấy một trong những cảnh báo/lỗi này:

 

Cảnh báo màu đỏURL Facebook không hợp lệ

 

Lý do:

- Trang Facebook không được ghi chính xác hoặc không đầy đủ hoặc địa chỉ trang không thuộc một trang Facebook nào.

- URL có chứa một "/" ở cuối, xin vui lòng xóa nó.

 

Cảnh báo màu cam: Hệ thống không thể kiểm tra trang đó là một Fanpage hợp lệ hay không. Hãy chắc rằng đó là một trang hợp lệ để nhận "Like".

 

Lý do có thể:

-        Không thể kiểm tra URL đã chèn vào trang Facebook

-        Trang Facebook có thể bị giới hạn về khả năng hiển thị. Giới hạn có thể liên quan đến:

              + “Ai” có thể truy cập trang đó (ví dụ: chỉ có bạn bè của chủ sở hữu của trang)

              + “Từ đâu” có thể truy cập trang đó (ví dụ như Úc)

              + Hạn chế độ tuổi

Vui lòng xem bài viết Các trang Facebook và giới hạn địa lý để biết thêm.