Twitter Login

Đăng nhập Wifi / Twitter Login
Đăng nhập Wifi Twitter Login

Twitter Login

quanly | 03:32 PM 28/03/2018

Kích hoạt tùy chọn Twitter Login, một nút Twitter Login sẽ xuất hiện trên trang Splash Page Wisky được xây dựng. Quá trình đăng nhập được tự động cấu hình và thực hiện, vì Twitter giao tiếp với ứng dụng "Truy cập Internet" của Wisky.

 

Làm thế nào để thiết lập đăng nhập Twitter.

Bước 1:

Truy cập Splash Page Editor >> Nhấn “+” ở phía trên bên trái của Editor, kéo và thả nút đăng nhập.

 

Bước 2:

Nhấn vào nút đăng nhập (nút sẽ xuất hiện, bởi mặc định, nút đăng nhập sẽ là đăng nhập Facebook). Chọn phương thức đăng nhập "Twitter"

 

Bước 3:

Tùy chỉnh văn bản và style của nút từ menu bên phải.

 

Thu thập dữ liệu

Dựa trên cài đặt riêng tư của người dùng và thông tin có sẵn, bạn có thể thu thập những dữ liệu sau: tên, họ, vị trí, hình ảnh, địa chỉ MAC, giới tính, ngôn ngữ, email (nếu bắt buộc).

 

Lưu ý: Để bắt buộc đăng ký email, hãy kích hoạt "ASK USER EMAIL" trong trang Cài đặt Twitter.

 

Quá trình đăng nhập

Bước 1: Người dùng nhấn vào nút đăng nhập ở Splash Page

Bước 2:

Twitter yêu cầu đăng nhập vào tài khoản Twitter của bạn, nếu bạn chưa đăng nhập, và yêu cầu cho phép truy cập vào thông tin người dùng trong một bước.

 

 

Lưu ý: Hãy nhớ bật biểu tượng mạng xã hội của "Twitter" trên Splash Page, để biết chi tiết, xem bài viết Giới thiệu về Social Login